Fisa de opțiuni pentru înscrierea în Lista experților contabili judiciari pe specializări în anul 2021

ÎN ATENȚIA EXPERȚILOR CONTABILI JUDICIARI

Depunerea Fișei de opțiuni în vederea înscrierii în Lista experților contabili judiciari pe specializări in anul 2021

Având în vedere necesitatea prelucrării în timp util a datelor din Fișele de opțiuni în vederea intocmirii listei GEJ, avem rugămintea la adresa celor care doresc să profeseze ca expert contabil judiciar in anul 2021, să procedeze la transmiterea  Fișelor de opțiuni până pe data de 15.02.2021.

Depunerea Fișelor de opțiuni și înscrierea experților contabili judiciari în Lista experților contabili pe specializări în anul 2021, se realizează în cazul membrilor CECCAR Filiala OLT care dețin viză cu parafă pentru anul 2020 (valabila pana la data de 31.03.2021) și doresc sa obțina viză cu parafă pentru anul 2021. Expertii contabili care nu vor obtine pana la data de 31.03.2021 viza cu parafa pentru anul 2021, vor fi exclusi automat din Lista experților contabili judiciari pe specializări aferentă anului 2021.

În perioada următoare, vom comunica pe site-ul ceccarolt.ro și prin newsletter, informațiile necesare depunerii raportului pe 2020 și obținerii vizei pentru anul 2021.

Leave your comment