ÎN ATENȚIA EXPERȚILOR CONTABILI JUDICIARI
Depunerea Fișei de opțiuni în vederea înscrierii în Lista experților contabili judiciari pe specializări în anul 2022
Având în vedere necesitatea prelucrării în timp util a datelor din Fișele de opțiuni în vederea intocmirii listei GEJ, avem rugămintea la adresa celor care doresc să profeseze ca expert contabil judiciar in anul 2022, să procedeze la transmiterea online a Fișelor de opțiuni până pe data de 28.02.2022.
Depunerea Fișei de opțiuni pentru înscrierea în Lista experților contabili judiciari pe specializări aferentă anului 2022 de către experții contabili judiciari, se realizează prin completarea formularului de mai jos.
Depunerea Fișelor de opțiuni și înscrierea experților contabili judiciari în Lista experților contabili pe specializări în anul 2022, se realizează în cazul membrilor CECCAR Filiala Olt  care dețin viză cu parafă pentru anul 2021 (valabila pana la data de 31.03.2022) și doresc sa obțina viză cu parafă pentru anul 2022. Expertii contabili care nu vor obtine pana la data de 31.03.2022 viza cu parafa pentru anul 2022, vor fi excluși automat din Lista experților contabili judiciari pe specializări aferentă anului 2022.
Fisa optiuni 2022- click aici.

Declaratie model- click aici.

Leave your comment