INFORMATII DEPUNERE DOSAR EXAMEN APTITUDINI sesiunea 12 – 14 martie 2021

Conținutul dosarului de înscriere la examenul de aptitudini din sesiunea 12 - 14 martie 2021

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 14 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune, la CECCAR Filiala Olt, până la data de 01.03.2021 un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie (se eliberează de către filială);
 • certificatul de stagiu (se eliberează de către filială);
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului (model anexat);
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală cu mențiunea ”are capacitatea deplină de exercitiu; apt pentru exercitarea profesiei”;
 • două fotografii tip BI/CI;
 • acord GDPR (click aici);
 • acord inregistrare audio-video (click aici);
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Taxa va fi achitată prin transfer bancar în contul CECCAR Filiala Olt : RO96BTRLRONCRT0V2581561F

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şină şi se depune la CECCAR Filiala Olt.

Leave your comment