PRECIZĂRI PRIVIND EXAMENUL DE APTITUDINI ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI DE CONTABIL AUTORIZAT SESIUNEA 12 – 14 MARTIE 2021

Examenul de aptitudini, sesiunea martie 2021, se va desfășura la sediul filialei CECCAR Dolj din Craiova, str. C.S. Nicolaescu Plopșor nr. 4A, sala de curs de la parter.

Pentru buna organizare şi desfăşurare a sesiunii examenului de aptitudini vă transmitem următoarele Instrucţiuni:

 1. Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou fără posibilitatea de stocare a datelor.

Eventuale abateri de la aceste reguli, ca de altfel şi discuţiile în timpul examenului între candidaţi, duce la părăsirea sălii de examinare a celui în cauză, predarea lucrării în acel moment şi consemnarea faptei de către responsabilul de sală. Examenul este individual.

 1. De la intrarea în sală a candidaţilor până la predarea lucrărilor este realizată înregistrarea audio-video a examenului.
 2. Desfasurarea probelor de examen:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidat categoria Expert contabil

Ziua de organizare a probelor de examen Pondere în nota finala a probei% Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 12 martie 2021, Proba 1
14.00 – 17.00 (3 ore) Fiscalitate 80% FiscalitateFiscalitate avansată
Drept 10% Dreptul afacerilor Dreptul muncii
Expertiză contabilă 10% Expertiză contabilă
Sâmbătă – 13 martie 2021, Proba 2
 

 

10.00-13.00

(3 ore)

 

Contabilitate

 

90%

Contabilitate şi raportare financiară, Contabilitate managerială Standarde Financiare de Raportare FinanciaraContabilitatea altor tipuri de entitati Contabilitatea operațiunilor de fuziune,

divizare, dizolvare si lichidare

Etica 10% Etica anul I, II, III
Duminică – 14 martie 2021, Proba 3
 

10.00 - 13.00 (3 ore)

Control intern, audit  și asigurare 40% Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexeGuvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern
Management, analiză și evaluareaafacerii 60% Finanţe şi management financiar Managementul performanţeiEvaluarea afacerii/întreprinderii

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidat categoria Contabil autorizat

Ziua de organizare a probelor de      examen Pondere in nota finala a probei% Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 12 martie 2021, Proba 1
14.00 – 17.00 (3 ore) Fiscalitate 80% Fiscalitate
Drept 10% Dreptul afacerilor Dreptul muncii
Analiza financiară aafacerii/întreprinderii 10% Finanţe şi management financiarManagementul performanţei
Sâmbătă – 13 martie 2021, Proba 2
10.00 - 13.00 (3 ore)  

Contabilitate

 

90%

Contabilitate şi raportare financiară, Contabilitate managerială Contabilitatea altor tipuri de entitatiContabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare
Etica 10% Etica anul I, II, III

 

4.       Criterii de promovabilitate:

 • pentru promovarea examenului de aptitudini, categoria exapert contabil, candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele trei probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe
 • pentru promovarea examenului de aptitudini, categoria contabil autorizat, candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele două probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele două probe
 1. Condițiile de promovare a examenului de aptitudini prevăzute la pct.4 pot fi îndeplinite cumulat în sesiunea ordinară și sesiunea/sesiunile extraordinare organizate în cadrul aceluiași an calendaristic, sub condiția obținerii minimum a notei 6 la cel puțin una dintre probe, în cadrul sesiunii ordinare organizate în anul respectiv.
 2. În cadrul sesiunii/sesiunilor extraordinare se vor putea susține, prin opțiunea candidatului, doar probele pentru care nu a fost obținută nota minima 6 în cadrul sesiunii ordinare organizate în anul respectiv.
 3. Fiecare candidat va semna pe lucrare, în colţul din dreapta sus înnegrit, care urmează a fi sigilat, cu privire la faptul că a luat cunoştinţă de regulile de derulare a examenului.
 4. Subiectele de examen sunt proprietatea intelectuală a CECCAR, acesta deținând dreptul de copyright. Este interzisă fotografierea sau filmarea subiectelor de examen. Este interzisă mediatizarea subiectelor de examen sub orice formă, atât scrisă cât și în spațiul online, fără acordul CECCAR, sub sancțiunea legislației în materia drepturilor de proprietate intelectuală.
 5. Răspunsurile scrise în caietul de examen, trebuie să respecte ordinea şi numărătoarea subiectelor din varianta de subiect primită, aşa cum au fost marcate de comisia centrală.
 6. Lucrările de examen aparțin de drept CECCAR, acestea nu pot fi puse după finalizarea examenului la dispoziție candidaților, în copie sau original.
 7. Rezultatele obținute de candidați pot fi contestate în termen de 24 de ore de la afișare; contestațiile se depun fizic sau se transmit prin e-mail la filiala unde s-a susținut examenul (centrul de examen), însoțite de dovada achitării taxei de recorectare.

 

15-iunie-nbspnoul-termen-pentru-obtinerea-certificatului-de-situatie-s8072

Leave your comment