Procesul de votare
Procesul de votare

Conform Procedurii alegerilor pentru membri ȋn Consiliul filialei şi Comisia de disciplină conform Hotărârii Consiliului filialei din 04.03.2022, ȋn zilele de 9 şi 10.03.2022 ȋntre orele 10-18 la sediul filialei din str. Pacii nr. 3, bl.3, sc. A se desfăşoară  procesul de votare al candidaţilor pentru Consiliul filialei şi Comisia de disciplină.

Candidaţii nominalizaţi validaţi de Comitetul de nominalizare conform proceselor verbale din data de 25.02.2022, sunt postați pe site-ul filialei conform procedurii.

Alegerea membrilor se va face pe baza votului membrilor activi ai filialei ȋnscrişi ȋn Tabloul Corpului, care şi-au ȋndeplinit toate obligaţiile profesionale faţă de Corp, şi-au achitat integral cotizaţiile profesionale la termenul scadent, au depus Raportul de activitate până la data de 28 februarie 2022 şi nu au fost sancţionaţi.

Este interzisă votarea pe bază de procură.

Desfăşurarea votării este organizată şi supravegheată de o Comisie electorală.

Alegătorii se vor legitima cu un act de identitate.

Alegătorul votează unul sau mai mulţi dintre candidaţii ȋnscrişi pe buletinul de vot, prin ȋncercuirea numărului curent.

Numărul maxim de candidaţi votaţi, prin ȋncercuire, nu poate fi mai mare decât numărul locurilor vacante, număr specificat pe buletinul de vot.

Nu se acceptă alte menţiuni pe buletinul de vot.

Buletinele albe, cele care nu cuprind o desemnare precisă a candidatului ori care nu poartă ştampila CECCAR, cele care conţin semne de recunoaştere sau orice alte menţiuni, nu sunt luate ȋn considerare la stabilirea rezultatului, fiind considerate nule, anexându-se la procesul verbal.

Alegătorii vor introduce buletinele de vot ȋn urnă.

După finalizarea votului, Comisia electorală deschide urna şi numără voturile.

sigla-800×445

Leave your comment