Prin Hotarârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 19/543 din data de 17.12.2019 s-a stabilit organizarea examenului de admitere la stagiu în zilele de 5 și 6 decembrie 2020.

Totodată, pentru a veni în sprijinul absolvenților programelor de masterat, Consiliul superior al CECCAR prin Hotărârea nr. 20/585 din 01.10.2020 a hotârât ca absolvenții programelor de masterat ale căror dosare de echivalare a disciplinelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere sunt respinse, dar doresc participarea la examenul de admitere la stagiu, beneficiază de înscriere gratuită la examenul de admitere la stagiu, pentru următoarele două sesiuni ale examenului de admitere la stagiu, respectiv sesiunea ordinară și sesiunea extraordinară.

De asemenea, cu privire la taxele achitate de absolvenții programelor de masterat, prin Hotărârea nr. 20/584 a Consiliului Superior din 28.09.2020 s-au aprobat următoarele:

a.      Pentru absolvenții programelor de masterat ale căror dosare sunt respinse sau care au solicitat retragerea dosarului în urma verificării, taxa de analiză a dosarului nu va fi restituită;

b.      Absolvenții programelor de masterat care din motive justificate (probleme medicale, situații excepționale dovedite prin documente etc.) se retrag înainte de probele de examen și nu au participat la o formă de pregătire organizată de CECCAR, pot beneficia la cerere, de compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen pentru următoarele trei sesiuni. Neprezentarea la următoarele trei sesiuni anulează compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen;

c.       Absolvenții programelor de masterat care din motive justificate (probleme medicale, situații excepționale dovedite prin documente etc.) nu s-au putut prezenta la probele de examen și nu au participat la o formă de pregătire organizată de CECCAR, pot beneficia la cerere, de compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen pentru următoarele trei sesiuni. Neprezentarea la următoarele trei sesiuni anulează compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen;

d.      Absolvenții programelor de masterat care nu s-au prezentat la examen, nu vor beneficia de compensarea sau restituirea taxei achitate.

Termenul pentru depunerea dosarelor de înscriere este 16 noiembrie 2020.

Potrivit reglementărilor în vigoare candidații declarați respinși la sesiunea octombrie 2020 a examenului de admitere la stagiu, care doresc participarea la sesiunea decembrie a examenului de admitere la stagiu vor susține examenul la toate disciplinele prevăzute de reglementările în vigoare și nu doar la disciplinele pe care nu le-au promovat, cu excepția absolvenților de masterat care vor susține examene la disciplinele, prevăzute  în protocoalele de colaborare și reglementările specifice.