Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00, în original.

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00 în original.

Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari Membri supleanţi
Buiculescu Ion Iancu Claudiu Teodor Musuroi Iana Stoica Elena Cristina
Stoican Carmen Valentina
Pana Vasilica Tincuta

Biroul permanent

Preşedinte Vicepreşedinţi
Buiculescu Ion Iancu Claudiu Teodor

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Stroe Georgeta Brutaru Alexandrina Luana Nica Maria
Luta Alina Ioana Tufeanu Iuliu Bogdan
Marinescu Liviu Nicolae Luca Gheorghe
Tabirca Victorita Geanina Popa Ioana Cristina

Comisia de cenzori

Membri
Brasoveanu Eugenia

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Buiculescu ion Tucu Adriana Codruta
Cioaca Mariana
Pruna Cornel
Vintilescu Valeriu Adelin
Biscoveanu Despina Iuliana

Executivul filialei

Director executiv- Șef Birou evidență tablou
Rotaru Dorinela Lucia
Șef Birou administrativ Șef Birou Stagiu și Dezvoltare Profesională Continuă
Marinescu Maria- Ortansa Ene Luciana Adriana

Auditor

Auditor de calitate
Dumitrescu Maria- Camelia