Procesul de votare privind alegerile pentru funcția de președinte al Comisiei de disciplina, membrii in Consiliul filialei si membrii in Comisia de disciplina mandat 2024 – 2028

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Filialei Olt  nr. 24/13 din 23 februarie 2024, pentru alegerea președintelui Comisiei de disciplina al  Filialei Olt,membrii in Consiliul filialei Olt,membrii in Comisia de disciplina  mandatul 2024 - 2028,  procesul de votare se va organiza după cum urmează:

Luni, 11 martie 2024 – interval orar 10:00 – 18:00
Marți, 12 martie 2024 – interval orar 10:00 – 18:00

Locația centrului de votare: Sediul Filialei CECCAR Olt .

Alegătorii se vor legitima cu un act de identitate valabil.

Este interzisă votarea pe bază de procură specială.

Alegerea candidatilor se va face pe baza votului membrilor activi ai filialei înscrişi în Tabloul Corpului şi care și-au îndeplinit toate obligațiile profesionale față de Corp, și-au achitat integral cotizaţiile profesionale la termenul scadent și au depus raportul de activitate pentru anii precedenți pâna la data de 28 februarie a anului curent.

În cazul în care la sfârșitul procesului de votare, respectiv după ultima zi de vot stabilită conform graficului inițial de organizare al alegerilor se constată că nu s-a îndeplinit cvorumul de participanți de 30%, se va prelungi perioada de votare, dar nu mai mult de 3 zile.

În cazul în care, la sfârșitul zilei suplimentare, se constată îndeplinirea cvorumului, prin Hotărâre a Consiliului Filialei se declară încheierea procesului de votare. Dacă nici după a treia zi nu s-a îndeplinit cvorumul de participanți de 30% la sfârșitul celei de a treia zi, alegerile vor fi validate indiferent de numărul membrilor înscriși pe listele electorale, prezenți la vot până în sfârșitul ultimei zile de vot.

CECCAR filiala Olt

IMPORTANT red stamp text on white

Leave your comment