ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR OLT – 27 martie 2024

 

În data de 27.03.2024, ora 15.00 ,va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Olt a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în sistem hibrid – la sediul filialei și pe platforma online -, cu următoarea ordine de zi:

1.Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

2.Aprobarea Programului de activitate pe anul în curs;

3.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

4.Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

5.Validarea rezultatului procesului electoral pentru alegerea membrilor din Consiliul filialei;

6.Validarea rezultatului procesului electoral pentru alegerea presedintelui comisiei de disciplina;

7.Validarea rezultatului procesului electoral pentru alegerea membrilor comisiei de disciplina;

8.Alegeri pentru comisia de cenzori;

9.Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art. 34 din OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 15.30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor alin.(3), art. 34 din OG nr. 65/1994.

Referitor la pre-înscrierea de participare la Adunarea Generală a membrilor filialei Olt din data de 27 martie 2024, ora 15:00, în sistem on-line, vă facem cunoscute următoarele aspecte:
  • La Adunarea Generală a membrilor filialei participă membrii activi ai filialei care și-au îndeplinit toate obligațiile profesionale, și-au achitat integral cotizația fixă și variabilă la termenul scadent, au depus raportul de activitate pentru anii precedenți până la 28 februarie a anului curent  și nu au fost sancționați.
  • Pentru a participa la lucrările Adunării Generale a membrilor filialei Olt din data de 27 martie 2024, ora 15:00, membrii eligibili care doresc, vor completa formularul on-line de pre-înscriere, prin accesarea link-ului de mai jos:

Formular de pre-înscriere la Adunarea generală a membrilor filialei Olt din data de 27 martie 2024, ora 15:00 (google.com)

  • Pre-înscrierea se poate face până marti, 26 martie 2024, ora 17:00.
  • Accesul membrilor eligibili la lucrările Adunării Generale se va putea realiza exclusiv în sistem on-line, prin intermediul platformei zoom.us.
  • Având în vedere prevederile art.34, alin (3) din OG nr. 65/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la a doua convocare Adunarea Generală este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți.
IMPORTANT red stamp text on white

Leave your comment